گلانه
گیاهان دارویی بوشهر - گلانه

گیاهان دارویی بوشهر

اسـتان بوشـهر در جنوب ایران واقع‌ شـده و با ۵/٢٣١۶٧ کیلومتر مربع‌ وسـعت‌ حدود ۴/١ درصـد از مسـاحت‌ کل‌ کشـور را به‌ خود اختصـاص داده و از این‌ لحاظ هفدهمین‌ اسـتان کشـور محسـوب می‌ گردد. اسـتان بوشـهر با ۵/٢٣١۶٧ کیلومتر مربع‌ وسـعت‌ حدود ۴/١ درصـد از مسـاحت‌ کل‌ کشـور را به‌ خود اختصـاص داده و […]

گیاهان دارویی البرز - گلانه

گیاهان دارویی البرز

اسـتان البرز سـی‌ و یکمین‌ اسـتان کشـور بوده و دلیل‌ نامگذاری‌ این‌ اسـتان جای‌ گیری‌ آن در البرز مرکزی‌ می‌ باشـد. اراضـی‌ کشـاورزی‌ اسـتان حدود ۶٨ هزار هکتار می‌ باشـد که‌ ازین‌ مقدار ٣٨ هزار هکتار از این‌ سـطح‌ اراضـی‌ زیر کشـت‌ می‌ باشـد. طبق‌ آمارهای‌ سـازمان جهاد کشـاورزی‌ حدود هفت‌ درصـد محصـولات کشـاورزی‌ ایران […]

گیاهان دارویی قزوین - گلانه

گیاهان دارویی قزوین

اســتان قزوین‌ یکی‌ از اســتانهای‌ واقع‌ در نیمه‌ شــمالی‌ ایران اســت‌. این‌ اســتان تنها یک‌ درصــد از خاک ایران را به‌ خود اختصـاص داده اما سهم‌ بزرگی‌ در تولیدات کشاورزی‌ ایران دارد. دشت‌ قزوین‌ دارای‌ اقلیم‌ متعادل برای‌ کشت‌ انواع گیاهان اســت‌. این‌ منطقه‌ دارای‌ میانگین‌ دمای‌ بالاتر و درجه‌ رطوبت‌ پایین‌تری‌ اســت‌. از بین‌ […]

گیاهان دارویی سیستان و بلوچستان - گلانه

گیاهان دارویی سیستان و بلوچستان

اسـتان سـیسـتان و بلوچسـتان با وسـعت‌ ١٨٧۵٠٢ کیلومتر مربع‌ معادل ۵/١١ درصـد مسـاحت‌ کشـور را شـامل‌ می‌ شـود. این‌ اسـتان دارای‌ اقلیم‌ بیابانی‌ و نیمه‌ بیابانی‌ اسـت‌. تنوع اقلیمی‌ اسـتان سـبب‌ رویش‌ بیش‌ از یک‌ هزار و ٢٠٠ گونه‌ گیاهی‌ شـده اسـت‌ که‌ ٣٠٠ گونه‌ آن ارزش دارویی‌ دارند. از محصـولات متنوع باغی‌ میتوان به‌ […]

گیاهان دارویی گلستان - گلانه

گیاهان دارویی گلستان

اسـتان گُلِسـتان از اسـتانهای‌ شـمالی‌ ایران با مسـاحت‌ ٣۶٧ ٢٠ کیلومتر مربع‌ اسـت‌. این‌ اسـتان از نظر اقلیمی‌ به‌ سـه‌ بخش‌ آب و هوای‌ معتدل گرم و بارانی‌ با زمســـتانی‌ ملایم‌ ، آب و هوای‌ صـــحرایی‌ گرم و آب و هوای‌ بیابانی‌ گرم و خشـــک‌ با بارندگی‌ کم‌ تقسیم‌ می‌شود و در بیشتر نواحی‌ دارای‌ […]

گیاهان دارویی مازندران - گلانه

گیاهان دارویی مازندران

اسـتان مازندران در موقعیت‌ جغرافیایی‌ شـمال ایران وسـعتی‌ معادل ۴۶/١درصـد مسـاحت‌ ایران دارد. این‌ اسـتان رتبه‌ نخسـت‌ را در تولید ١۴ محصـول زراعی‌ ، باغی‌ و دامی‌ کشـور در اختیار دارد و مطابق‌ گزارش سـازمان جهاد کشـاورزی‌ اسـتان، از مجموع ۴٧٠ هزار هکتار اراضــی‌ زراعی‌ و باغی‌ در مازندران ، ٣٠٠ هزار هکتار زیر کشــت‌ […]

گیاهان دارویی قم - گلانه

گیاهان دارویی قم

اسـتان قم‌ به‌ عنوان یک‌ اسـتان نیمه‌ کویری‌ با وسـعت‌ ١١٢٣٨ کیلومتر قم‌ دارای‌ اقلیم‌ گرم و خشـک‌ و در برخی‌ مناطق‌ جنوبی‌ دارای‌ آب و هوای‌ ســردتر و کوهســتانی‌ اســت‌ .با این‌ وجود این‌ اســتان دارای‌ حدود ١٠٠ هزار هکتار زمین‌ های‌ کشـاورزی‌ بوده که‌ حدود %٨٧ آن مربوط به‌ زمینهای‌ زراعی‌ و ١٣ […]

گیاهان دارویی لرستان - گلانه

گیاهان دارویی لرستان

استان لرستان یکی از استان‌های غربی کشور با مساحت ۲۸،۲۹۴ کیلومتر مربع می باشد و ۱/۷ درصد سطح کشور را شامل می‌شود. این استان به دلیل قرار گرفتن در رشته کوه‌های زاگرس جغرافیایی کوهستانی و چهارفصل بوده و آب و هوای متنوعی دارد. حدود 780 هزار هکتار زمین دارای شرایط کشاورزی در لرستان وجود دارد. […]

گیاهان دارویی سمنان - گلانه

گیاهان دارویی سمنان

استان سمنان جزو استان های مرکزی ایران بوده و مساحت آن برابر با ۹۷٬۴۹۱ کیلومتر مربع است که 9/5 درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود. از نظر آب و هوایی و اقلیمی این استان بسیار متنوع بوده و در نواحی شمالی دارای مناطق جنگلی بسیار مرطوب و در نواحی جنوبی دارای نواحی کویری و […]

گیاهان دارویی کهگیلویه و بویراحمد - گلانه

گیاهان دارویی کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های واقع در جنوب غربی ایران با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع یعنی ۱ درصد مساحت کل کشور بوده و در امتداد رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد. اقلیم استان به دو منطقه سردسیر و گرمسیر تقسیم می­شود. در مناطق جنگلی و زمین های کشاورزی این مناطق انواع […]

باز کردن چت
1
سلام👋
مشاوران ما آنلاین و آماده پاسخگویی میباشند